AkcesoriaŁańcuchy

Łancuch typ 25h - 1016-1020


Łancuch typ 420-1020z, 1020zx, 1122zxf


Łancuch typ 410 - 1016z, 1018


Łancuch typ T8FZębatki


Wolnekoło


Zębatka typ 25h 1016 11T


Zębatka typ 25h 1020 11T


Zębatka typ 25h 1016 1020 55T


Zębatka typ 25h 1016 1020 65T


Zębatka typ 25h 1016 1020 80T


Zębatka typ 410 1016z 1018 9T


Zębatka typ 420 1020z, 1020zx, 1120zx, 1122zxf, 10T, 14T


Zębatka typ 420 1020z, 1020zx, 1120zx, 1122zxf 29T 34T 38T 41T


Zębatka typ 25h 1016 1020 47TRegulatory obrotów

Regulator 12V 24V 25A

Regulator służy do sterowania obrotami silnika prądu stałego o napięciu 12-24V. Dopuszczalny zakres pracy napiec 10-30VDC.

Sterowanie odbywa się w technologii PWM, elementem regulacyjnym jest potencjometr.

Dane techniczne:

płynna regulacja obrotów w zakresie 5 - 95 % niski poziom generowanych zakłóceń zasilanie - stabilizowane 12-24 V DC (dopuszczalne zasilanie 10 – 30 V DC). Do zasilania używać akumulatora 12V lub 24V , nie dopuszczalne jest zasilanie sterownika z zasilacza szczególnie impulsowego. W podstawowej wersji elementem wyjściowym jest tranzystor MOSFET o dopuszczalnym prądzie max 40A tak wiec realne obciążenie nie powinno być większe niż 20-25A. Drugi tranzystor MOSFET służy jako ochrona przed przepięciami z silnika.

Oba tranzystory należy zamocować (poprzez podkładki izolacyjne) do aluminiowego radiatora o wielkości odpowiedniej do pobieranej mocy i warunków pracy (temperatury zewnętrznej itp...) Obrazowo przy niewielkich mocach wystarczy kilkanaście cm2 aluminiowej brachy. Max dopuszczalna temperatura radiatora nie powinna przekraczać 80 stopni C. Warto użyć pasty termicznej pomiędzy radiatorem a tranzystorami w celu lepszego odprowadzenia ciepła.

Aby układ regulatora działał poprawnie należy zapewnić odpowiednie chłodzenie, szczególnie elementom mocy: tranzystorom i radiatorowi. Przestrzeń (obudowa) w której zamontowany będzie regulator musi zapewniać swobodny przepływ powietrza. Elementy nie mogą dotykać (zwierać) do obudowy.

Przy wykorzystaniu maksymalnych mocy zaleca się zastosowanie wymuszonego przepływu powietrza (wentylator), dzięki temu wydłuży to czas bezawaryjnej pracy regulatora

Regulator może służyć także do regulowania zamiast silnika np. zwykłych żarówek 12-24V lub grzałek elektrycznych.

Podłączenie:

zasilanie:

+ zasilania na styk oznaczony "Z+" - zasilania -------//-- "z-"

+ biegun silnika : "S+" - biegun silnika : "S-".

Ostrzeżenie:

- urządzenie elektryczne, możliwe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.

Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłącznie wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. Stosować tylno w instalacjach z gniazdkach posiadającymi uziemieniem (instalacja z wyłącznikiem przeciwporażeniowym).

- transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez narażania przedmiotu na wstrząsy,

- przechowywać urządzenie w suchy pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez narażania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Montaż tylko w obudowie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Urządzenie nie posiada znaku CE, po podłączeniu do innych urządzeń należy

podąć certyfikacji cały układ.

Uwaga Przy dobieraniu silnika znamionowy pobór prądu musi być minimum o 50% mniejszy niż obciążalność regulatora.

Regulator 12V 24V 75A

Regulator służy do sterowania obrotami silnika prądu stałego o napięciu 12-24V. Dopuszczalny zakres pracy napiec 10-30VDC.

Sterowanie odbywa się w technologii PWM, elementem regulacyjnym jest potencjometr.

Dane techniczne:

płynna regulacja obrotów w zakresie 5 - 95 % niski poziom generowanych zakłóceń zasilanie - stabilizowane 12-24 VDC (dopuszczalne zasilanie 10-30VDC). Do zasilania używać akumulatora 12V lub 24V , nie dopuszczalne jest zasilanie sterownika z zasilacza szczególnie impulsowego. W podstawowej wersji elementem wyjściowym są 3 tranzystory MOSFET o dopuszczalnym prądzie max 100A tak wiec realne obciążenie nie powinno być większe niż 75A. Czwarty tranzystor MOSFET służy jako ochrona przed przepięciami z silnika.

Wszystkie tranzystory należy zamocować (poprzez podkładki izolacyjne) do aluminiowego radiatora o wielkości odpowiedniej do pobieranej mocy i warunków pracy (temperatury zewnętrznej itp...) Obrazowo przy niewielkich mocach wystarczy kilkanaście cm2 aluminiowej brachy. Max dopuszczalna temperatura radiatora nie powinna przekraczać 80 stopni C. Warto użyć pasty termicznej pomiędzy radiatorem a tranzystorami w celu lepszego odprowadzenia ciepła.

UWAGA ! Jeśli pobór prądu będzie większy niż 20-25A należy tranzystory mocy wymontować z płytki i po za nią zamocować je do radiatorów a z płytki podłączyć jedynie sterowanie tak by prąd obciążenie był po za płytką.

Aby układ regulatora działał poprawnie należy zapewnić odpowiednie chłodzenie, szczególnie elementom mocy: tranzystorom i radiatorowi. Przestrzeń (obudowa) w której zamontowany będzie regulator musi zapewniać swobodny przepływ powietrza. Elementy nie mogą dotykać (zwierać) do obudowy.

Przy wykorzystaniu maksymalnych mocy zaleca się zastosowanie wymuszonego przepływu powietrza (wentylator), dzięki temu wydłuży to czas bezawaryjnej pracy regulatora

Regulator może służyć także do regulowania zamiast silnika np. zwykłych żarówek 12-24V lub grzałek elektrycznych.

Podłączenie:

zasilanie:

+ zasilania na styk oznaczony "Z+" - zasilania -------//-- "z-"

+ biegun silnika : "S+" - biegun silnika : "S-"

Ostrzeżenie:

- urządzenie elektryczne, możliwe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.

Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłącznie wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. Stosować tylno w

instalacjach z gniazdkach posiadającymi uziemieniem (instalacja z wyłącznikiem przeciwporażeniowym).

- transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez narażania przedmiotu na wstrząsy,

- przechowywać urządzenie w suchy pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez narażania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Montaż tylko w obudowie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Urządzenie nie posiada znaku CE, po podłączeniu do innych urządzeń należy

podąć certyfikacji cały układ.

UWAGA ! Jeśli pobór prądu będzie większy niż 20-25A należy tranzystory mocy wymontować z płytki i po za nią zamocować je do radiatorów a z płytki podłączyć jedynie sterowanie tak by prąd obciążenie był po za płytką. Przy dobieraniu silnika znamionowy pobór prądu musi być minimum o 50% mniejszy niż obciążalność regulatora.

Regulator 12V 24V 100A

Regulator sluzy do sterowania obrotami silnika pradu stalego o napieciu 12-24V.

Dopuszczalny zakres pracy napiec 10-30VDC.

Sterowanie odbywa sie w technologii PWM, elementem regulacyjnym jest potencjometr.

Dane techniczne:

płynna regulacja obrotów w zakresie 5 - 95 %

niski poziom generowanych zakłóceń

zasilanie - stabilizowane 12-24 VDC (dopuszczalne zasilanie 10-30VDC).

Do zasilania uzywac akumulatora 12V lub 24V , nie dopuszczalne jest zasilanie sterownika z zasilacza szczegolnie impulsowego.

W podstawowej wersji elementem wyjsciowym sa 3 tranzystory mosfet o dopuszcalnym pradzie łącznie ponad 130A tak wiec realne obciazenie nie powinno byc wieksze niz 100A.

Czwarty tranzystor mosfet sluzy jako ochrona przed przepieciami z silnika. W razie potrzeby dodac drugi identyczny rownolegle.

Wszystkie tranzystory nalezy zamocowac (poprzez podkladki izolacyjne) do aluminiowego radiatora o wielkości odpowiedniej do pobieranej mocy i warunkow pracy (temperatury zewnetrznej itp...)

Obrazowo przy niewielkich mocach wystarczy kilkanascie cm2 aluminiowej brachy.

Max dopuszczalna temperatura radiatora nie powinna przekraczac 70 stopni C.

Warto uzyc pasty termicznej pomiedzy radiatorem a tranzystowami w celu lepszego odprowadzenia ciepla.

UWAGA ! Jesli pobor pradu bedzie wiekszy niz 20-25A nalezy tranzystory mocy wymontowac z plytki i po za nia zamocowac je do radiatorow a z plytki podlaczyc jedynie sterowanie tak by prad obciazenie byl poza plytka.

WAŻNE! Warto na zasilaniu przy regulorze dac 1 lub kilka kondensatorów o pojemnośći min 2200uF 50V konieczie LOW ESR oraz warystor na 30-40V co zapewni lepszą jakość zasilania sterownika.

Ilośc kondensatorów zależy od jakości i parametrów silnika, akumulatora, długości przewodów itp więc nie ma tu gotowej recepty.

Regulator moze sluzyc takze do regulawania zamiast silnika np. zwyklych zarowek 12-24V lub grzalek elektrycznych.

Podlaczenie:

zasilanie:

+ zasilania na styk oznaczony "Z+"

- zasilania -------//-- "z-"

+ biegun silnika : "S+"

- biegun silnika : "S-" Ostrzeżenie:

- urządzenie elektryczne, możliwe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.

Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłącznie wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. Stosować tylno w instalacjach z gniazdkach posiadającymi uziemieniem (instalacja z wyłącznikiem przeciwporażeniowym).

- transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez narażania przedmiotu na wstrząsy,

- przechowywać urządzenie w suchy pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez narażania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Montaż tylko w obudowie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Urządzenie nie posiada znaku CE, po podłączeniu do innych urządzeń należy

podąć certyfikacji cały układ.

UWAGA ! Jeśli pobór prądu będzie większy niż 20-25A należy tranzystory mocy wymontować z płytki i po za nią zamocować je do radiatorów a z płytki podłączyć jedynie sterowanie tak by prąd obciążenie był po za płytką. Przy dobieraniu silnika znamionowy pobór prądu musi być minimum o 50% mniejszy niż obciążalność regulatora.

Regulator 12V 24V CPWM

Regulator CPWM Av1.0 bez obudowy

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi!!!

Przeznaczenie:

Regulator służy do płynnego regulowania mocy wejściowej odbiorników prądu stałego typu rezystancyjnego oraz indukcyjnego, a szczególnie obrotów silników prądu stałego. Może być również używany do płynnej regulacji obrotów wentylatorów zasilanych napięciem stałym.

Za sterowanie mocą (obrotami) odpowiada modulator PWM. Regulacja mocy dokonywana jest za pomocą potencjometru

Parametry:

Napięcie zasilania „V in”: od 12 do 36 VDC.

Maksymalny prąd na wyjściu: I out = 22 A

W przypadku zasilania silników prądu stałego należy przyjąć:

Maksymalna moc dla V in = 12 V: 185 W

V in = 24 V: 370 W

V in = 36 V: 554 W

Dla pozostałych odbiorników:

Maksymalna moc dla V in = 12 V: 264 W

V in = 24 V: 528 W

V in = 36 V: 792 W

W każdym przypadku można chwilowo (5-10 sekund) przeciążyć regulator o 30 %. Jednak nie częściej niż raz na 15 minut

Temperatura otoczenia 22 stC . Przy tej temperaturze i maksymalnej mocy, temperatura radiatora powinna utrzymywać się granicach 60-65 stC

Regulacja mocy (obrotów) w zakresie 5 – 95% .

Brak możliwości zmiany biegunowości na wyjściu. Regulacja wartości obrotów tylko w jednym kierunku.

Praca na zewnątrz: Nie

Podłączenie:

Zasilanie powinno być podpięte/przylutowane odpowiednio do padów oznaczonych Vin „+” i „-” na obwodzie drukowanym. Zgodnie z polaryzacją czyli plus zasilania do „+” , minus zasilania do „-”. Układ jest zabezpieczony przed podpięciem zasilania w odwrotnej polaryzacji, jednak mimo to nie zalacea się dopuszczania do takiej sytuacji.

Odbiornik (silnik) powinien być podłączony do padów oznaczonych Vout „+” i „-” na obwodzie drukowanym.

Uwaga!!! Podłączanie układu niezgodnie z polaryzacją może uszkodzić regulator.

Przy odwrotnym podłączeniu zasilania silnik może się kręcić w kierunku przeciwnym niż wynikało by to z specyfikacji i w takim wypadku nie jest możliwa jego regulacja,

Aby silnik kręcił się w druga stronę należy zamienić podłączenie do padów oznaczonych Vout „+” i „-” na obwodzie drukowanym.

Montaż

Płytkę regulatora możemy montować z wykorzystaniem 6 szt. Otworów fi 3,2 umieszczonych na obwodzie płytki. Przy czym dwa z nich możemy wykorzystać do montażu własnego większego radiatora. Aby układ regulatora działał poprawnie należy zapewnić odpowiednie chłodzenie, szczególnie elementom mocy: tranzystorom i radiatorowi.

Przestrzeń (obudowa) w której zamontowany będzie regulator musi zapewniać swobodny przepływ powietrza. Elementy nie mogą dotykać (zwierać) do obudowy.

Przy wykorzystaniu maksymalnych mocy zaleca się zastosowanie wymuszonego przepływu powietrza (wentylator), dzięki temu wydłuży to czas bezawaryjnej pracy regulatora.

Nie wolno wyginać poszczególnych elementów regulatora a szczególnie przybliżać radiator do powierzchni płytki.

Ostrzeżenie:

- urządzenie elektryczne, możliwe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.

Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłącznie wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. Stosować tylno w instalacjach z gniazdkach posiadającymi uziemieniem (instalacja z wyłącznikiem przeciwporażeniowym).

- transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez narażania przedmiotu na wstrząsy,

- przechowywać urządzenie w suchy pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez narażania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Montaż tylko w obudowie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Urządzenie nie posiada znaku CE, po podłączeniu do innych urządzeń należy

podąć certyfikacji cały układ.Sterowniki

Schemat podłączenia sterownika szczotkowego 350W 12V


Schemat podłączenia sterownika szczotkowego 1000W 48V


Schemat podłączenia sterownika szczotkowego 900-1200W

Schemat podłączenia sterownika szczotkowego


Schemat podłączenia sterownika bezszczotkowego BLDC

Opis:

Sterownik do silnika bezszczotkowego.

Zasilanie Bateria POWER – 3 przewody

1 czarny – black minus

2 czerwony – red – gruby plus

3 czerwony – red – cienki (stacyjka lub zwarty z w/w grubym czerwonym)

Silnik - MOTOR

W żółty – yellow

V niebieski – blue

U zielony – green

Czujniki HALL - Hall signal – wtyczka 5 przewodowa

1 czerwony – red

2 żółty - yellow

3 zielony - green

4 niebieski - blue

5 czarny – black

Manetka - Turn handle – wtyczka płaska 3 przewodowa

a różowy - pink

b szary - gray

c czarny – black

Uwaga w przypadku gdy wtyk nie zgadza się kolorami należy piny we wtyczce od manetki zamienić tak aby czerwony był z czerwonym (lub różowym), czarny z czarnym i trzeci z trzecim (np. zielony z szarym lub niebieskim lub białym w zależności od wersji sterownika).

Ogranicznik prędkości (gniazdo i wtyczka) - połączyć

biało-niebieski – white

biało-niebieski – white

Licznik - Meter

zielony – green

Wysoki pozom hamulców – high level brake

bordo

Niski poziom hamulców

żółto-zielony

Alarm zasilanie - Alarm Power – wtyczka 2 przewodowa – połączyć z alarmem jeśli występuje

czarny – black

czerwony – red

Zasilanie Bateria POWER – 3 przewody

1 czarny – black minus

2 czerwony – red – gruby plus

3 czerwony – red – cienki (stacyjka lub zwarty z w/w grubym czerwonym)

Silnik - MOTOR

W żółty – yellow

V niebieski – blue

U zielony – green

Czujniki HALL - Hall signal – wtyczka 5 przewodowa

1 czerwony – red

2 żółty - yellow

3 zielony - green

4 niebieski - blue

5 czarny – black

Manetka - Turn handle – wtyczka płaska 3 przewodowa

a różowy - pink

b szary - gray

c czarny – black

Uwaga w przypadku gdy wtyk nie zgadza się kolorami należy piny we wtyczce od manetki zamienić tak aby czerwony był z czerwonym (lub różowym), czarny z czarnym i trzeci z trzecim (np. zielony z szarym lub niebieskim lub białym w zależności od wersji sterownika).

Ogranicznik prędkości (gniazdo i wtyczka) - połączyć

biało-niebieski – white

biało-niebieski – white

Licznik - Meter

zielony – green

Wysoki pozom hamulców – high level brake

bordo

Niski poziom hamulców

żółto-zielony

Alarm zasilanie - Alarm Power – wtyczka 2 przewodowa – połączyć z alarmem jeśli występuje

czarny – black

czerwony – red

Link do schematu graficznego: http://www.jarmata.webd.pl/schemat%20sterownika%20bez.png


więcej...

Schemat podłączenia sterownika bezszczotkowego BLDC z czujnikiem PAS 24-48V


Schemat podłączenia sterownika bezszczotkowego BLDC BM1412ZXF


Schemat sterownika 24V 300W 8261C 1002A


Schemat podłączenia koła ze wspomaganiem 20-28" 250W 36V


Schemat podłączenia koła ze wspomaganiem 500W 48V


Schemat podłączenia koła 8-10"


Schemat podłączenia sterownika uniwersalnego

Schemat podłączenia sterownika do silników szczotkowych z przekłanią 500W 24V - 1000W 60V

Podłączyć pod przewody:

Akumulator (baterię)

Czerwony „+”Czarny „-”

Silnik

Czerwony „+”Niebieski „-”

W gniazdo sterownika manetki należy podłączyć wtyczkę od pokrętła gazu.

DANE TECHNICZNE:

Zakres napięć - moc maksymalna
24V - 500W

36V - 700W
48-60V - 1000W

więcej...


Schemat podłączenia sterownika szczotkowego z rewersem 500W 24V

Uwaga: Sterownik musi być równej lub większej mocy niż silnik (odbiornik), nigdy mniejszej.W przypadku podłączenia silnika do sterownika zabezpieczyć układ przed wpływem tzw. przeciw prądu na wtyczce od silnika np. przez zastosowanie wolnego koła. Uszkodzenie z tego tytułu nie obejmuje gwarancja.

W przypadku podłączenia silnika do sterownika zabezpieczyć układ przed wpływem tzw. przeciw prądu na wtyczce od silnika np. przez zastosowanie wolnego koła. Uszkodzenie z tego tytułu nie obejmuje gwarancja.

Minimalne napięcie zasilania to – 4 V od znamionowego. Uwaga: nie pomylić podłączenie zasilania grozi uszkodzeniem sterownika.

UWAGA: W przypadku braku stacyjki przewodu od wtyczki stacyjki należy połączyć dodatkowym przewodem.

Przewody od wtyczki muszą zgadzać się kolorami z manetki (czerwony z czerwonym, czarny z czarnym, a trzeci z trzecim np. niebieski z białym lub szarym lub zielonym w zależności od wersji).

Trzymać z dala o dzieci. Przechowywać i użytkować w suchych pomieszczeniach, nie dopuścić po zalania wodą. Nie otwierać, nie wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy otwory wentylacyjne: grozi porażaniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.

Ostrzeżenie:

- urządzenie elektryczne, możliwe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy nieprawidłowym użytkowaniu lub w przypadku ingerencji we wnętrze urządzenia.

Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymaniu we właściwym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, w przypadku braku możliwości dokonania w/w czynności poprzez rozłącznie wyłącznikiem głównym lub bezpiecznikami. Zgłosić informacje do serwisu celem dalszego postępowania. - transport urządzenia powinien się odbywać z zachowaniem należytej staranności, bez narażania przedmiotu na wstrząsy,

- przechowywać urządzenie w suchy pomieszczeniu z dala od źródeł wody i innych cieczy, bez narażania na warunki atmosferyczne w szczególności na opady deszczu, śniegu itp..

Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Nadrzędnym celem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest budowa systemu gospodarowania zużytym sprzętem poprzez finansowanie jego zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku oraz konsekwentne zwiększanie świadomości społecznej dot. szkodliwego wpływu tego typu odpadów na środowisko naturalne. System obejmuje zarówno podmioty wprowadzające na rynek sprzęt, zbierających zużyty sprzęt, jak również jego użytkowników (w tym gospodarstwa domowe). Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i w takiej samej ilości można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działanie gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie. Wyłącznie profesjonalne przetworzenie zużytego sprzętu (bardzo często zawierającego substancje niebezpieczne) zapewnia zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.

Skutki przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska i ich wpływ na organizm:

Związki bromu – stosowane są w komputerach. W przewlekłych zatruciach bromem obserwuje się problemy neurologiczne – otępienie umysłowe, apatię, trudności w mowie i utratę pamięci. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

Ołów – wykorzystywany w elektronice przy stopach lutowniczych, w lampach kineskopowych, świetlówkach i akumulatorach. Kumuluje się w szkielecie, wątrobie, nerkach i mózgu. Ma silne działanie neurotoksyczne i rakotwórcze. Szczególnie niebezpieczny dla rozwoju dzieci i młodzieży, gdyż może powodować uszkodzenia neurologiczne.

Chrom – używany do powlekania elementów metalowych (dla ochrony przed korozją i ze względów estetycznych).Powoduje zaburzenia układu krążenia, choroby skóry i alergie.

Rtęć - Jeśli przeniknie do środowiska zwielokrotnia się jej toksyczność. Po przedostaniu się do organizmu atakuje mózg, powodując m. in. zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchu; deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych.Manetka

Manetka-15X – skutera – roweru elektrycznego,

Włącznik

 • ● napięcie pracy manetki DC5V
  ● napięcie zasilania diód 24-36-48 V DC (napięcie w zależności od wersji)
  ● Kontrolki:
  - zielona – pełny,
  - żółty – pół naładowania,
  - czerwony – wyładowany akumulator
 • Temperatura pracy -40 - +80 Przewody do manetki:
 • Czerwony , Czarny , Biały
 • Zielony zasilanie diód – podłączyć do zasilania.
 • Żółty i Brązowy włącznik – np. sygnał dźwiękowy.